fbpx

 

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων. Η παρούσα πολιτική προστασίας αφορά στην διαχείριση του συνόλου προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται ο διαιτολόγος – διατροφολόγος κ. Χρηστίδης Νικόλαος (εφεξής και ως «διατροφολόγος»). Ειδικότερα, με το παρόν, το οποίο αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο μας, mydietips.gr, αλλά και στο φυσικό μας χώρο, σας ενημερώνουμε αναφορικά με την ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Γενικό Ευρωπαϊκό  Κανονισμό 2016/679 (GDPR) και τον Ν.4624/2019, προκειμένου μεταξύ άλλων, όπου απαιτείται, να χορηγηθεί ρητή από μέρους σας συγκατάθεση στην επεξεργασία αυτών.

Τα υποκείμενα/ασθενείς προστατεύονται από τις αρχές του απορρήτου και της απολύτου εμπιστευτικότητας. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων κατά την θεραπευτική διαδικασία είναι απολύτως εθελοντική, δεδομένου ότι δεν αποκρύπτονται κρίσιμα στοιχεία που αφορούν την κατάσταση της υγείας του ατόμου και τα οποία θα επηρεάσουν τη θεραπευτική διαδικασία. Ο διαιτολόγος υποχρεούται να τηρεί αρχείο, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, το οποίο περιέχει δεδομένα που συνδέονται αρρήκτως ή αιτιωδώς με την ασθένεια ή την υγεία των ασθενών του. Τα αρχεία πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή υπηρεσίας στον ασθενή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων :

Χρηστίδης Β. Νικόλαος, διαιτολόγος – διατροφολόγος, με Α.Φ.Μ.: 114965205, της  Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, με έδρα τον Λαγκαδά, οδός Καλλιπόλεως 7-9 τ.κ. : 54454, τηλέφωνο: 2394773990 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : mydietips@gmail.com

 

 1. Πως και ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Τα  προσωπικά δεδομένα  του χρήστη ή ασθενούς, συλλέγονται κατά κανόνα ενεργητικά, απαιτούν δηλαδή θετική δράση του υποκειμένου των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το εκάστοτε υποκείμενo, δύναται να μας παρέχει προσωπικά του δεδομένα προφορικά (κατ’ ιδίαν ή τηλεφωνικώς), γραπτά (με αποστολή ή παράδοση εγγράφων ή  οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού) ή και  ηλεκτρονικά μέσω συμπλήρωσης υπάρχουσας  στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας, συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, αγοράς υπηρεσιών μέσω eshop,  καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε κάποιο από τα διαθέσιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, messenger, twitter, Instagram, LinkedIn). Με τους παραπάνω τρόπους συλλέγουμε ενεργητικά και επεξεργαζόμαστε όποια προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για την διαχείριση και διατήρηση της μεταξύ μας σχέσης, για την κατάρτιση και εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης, την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και  την εκτέλεση όσων σκοπών περιγράφονται παρακάτω (βλ. παρ. 4).

Ενδεικτικά κατηγοριοποιούνται στο παρακάτω πίνακα τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε είτε ενεργητικά κατά τους τρόπους που αναφέρθηκαν ανωτέρω είτε παθητικά μέσω cookies (βλ. παρ. 2)

Πελάτης

 

 
Προσωπικά Δεδομένα  
Στοιχεία Ταυτοποίησης

 

Όνομα, επώνυμο
Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση Κατοικίας, Έδρα, Τηλέφωνο, E-mail, Fax
Στοιχεία Τιμολόγησης

 

Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας
Καταναλωτικές Προτιμήσεις

 

Πακέτα υπηρεσιών, χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, συσκευές με τις οποίες συνδέεστε, στοιχεία φυλλομετρητή (browser), γλώσσα ιστοσελίδας
Λοιπά Προσωπικά Στοιχεία Οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, φύλο, επίπεδο μόρφωσης, απασχόληση, ώρες εργασίας, φυσικές δραστηριότητες, διατροφικές συνήθειες, διατροφικές προτιμήσεις
Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων  
Ανθρωπομετρικά Δεδομένα Βάρος, ύψος, λιπομετρήσεις, φυσική κατάσταση
Ιατρικό Ιστορικό Αλλεργίες, Τρέχουσες Παθήσεις, Φάρμακα, Εγκυμοσύνη, Χειρουργικές επεμβάσεις, Ιατρικό ιστορικό

 

 1. Πως γίνεται η παθητική συλλογή δεδομένων;

Ο εκάστοτε χρήστης του ιστοτόπου ενημερώνεται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του σε αυτόν με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, προκειμένου να επιλέξει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών. Τα cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (server) του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη, στον αποστολέα. Με την χρήση των cookies διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη /χρήστη στον δικτυακό τόπο και η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς και εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας. Πιο συγκεκριμένα, από τον ιστότοπο μας, συλλέγονται παθητικά, προσωπικά δεδομένα που αφορούν επιλογές του χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας, για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους αλλά και cookies απαραίτητα για την διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών σας αγορών.

 

 

Απολύτως Απαραίτητα Cookies
woocommerce_cart_hash Το συγκεκριμένο cookie συγκρατεί πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς, και εντοπίζει πότε γίνονται αλλαγές στο καλάθι. Cookie                μιας Συνεδρίας
woocommerce_items_in_cart Το συγκεκριμένο cookie συγκρατεί πληροφορίες για το καλάθι, ως σύνολο, κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. Cookie                 μιας Συνεδρίας
wp_woocommerce_session_ Μέσω του συγκεκριμένου cookie, κάθε πελάτης αντιστοιχίζεται με ένα μοναδικό κωδικό, ώστε να  μπορούν να εντοπιστούν στην βάση δεδομένων τα στοιχεία καλαθιού αυτού κατά την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς. 2 ημέρες
ct-ultimate-gdpr-cookie Αποθηκεύει προσωρινά  την επιλογή του χρήστη, στο αναδυόμενο παράθυρο ενημέρωσης για τον την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την χρήση των Cookies Cookie                μιας Συνεδρίας
ct-ultimate-gdpr-cookie-level Διαπιστώνει και αποθηκεύει την έκταση της συναίνεσης του χρήστη ως προς την παθητική συλλογή προσωπικών του δεδομένων μέσω των cookies 1μέρα

 

 1. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως ούτε απευθύνεται σε ανήλικους κάτω των 18 ετών. Η πολιτική μας είναι κατ’ αρχήν να μη συλλέγουμε ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, εκτός αν κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο  μεταξύ μας νόμιμα συναφθείσας σύμβασης ως σύμβασης με επαγγελματία του τομέα υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η σχετική σύμβαση για την εκτέλεση της διαιτολογικής πράξης συνάπτεται με τον ασκούντα τη γονική επιμέλεια και προς όφελος του ανηλίκου.

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομιμοποιητικές Βάσεις

Κάθε χρήστης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο παρόν πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο στο κάτω μέρος του ιστοτόπου ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση τους, όταν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του. (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο (link) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ).

Εφόσον συναινείτε ή συντρέχει κάποιος άλλος νομιμοποιητικός λόγος (π.χ. έννομο συμφέρον, σύμβαση, εκ του νόμου υποχρέωση),  τόσο εμείς όσο και οι λοιποί τυχόν αποδέκτες, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς αλλά και κάθε  άλλο συμβατό σκοπό, εφόσον η συλλογή έχει ως νομική βάση υπάρχουσα σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων, έννομο ή ζωτικό συμφέρον αυτού.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμμόρφωση με την Νομοθεσία Π.χ. Έκδοση οικονομικών στοιχείων και παραστατικών, παράδοση παραστατικών σε τυχόν έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας κ.α.
Λειτουργικότητα Ιστοτόπου Π.χ.Εισαγωγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης προκειμένου να αποσταλεί μήνυμα μέσω πλατφόρμας ιστοτόπου, χρήση cookies προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αγορά/ κράτηση υπηρεσιών κ.α.
Κατάρτιση και Εκτέλεση Σύμβασης Π.χ.Προγραμματισμός ραντεβού, σύνταξη και αρχειοθέτηση σύμβασης, συμπλήρωση και αρχειοθέτηση ερωτηματολογίου με ανθρωπομετρικά, ιατρικά  δεδομένα και διατροφικές προτιμήσεις, έκδοση/αναθεώρηση και αρχειοθέτηση προγράμματος διατροφής, λήψη και αρχειοθέτηση δεδομένων σχετικά με βάρος, ύψος και λιπομετρήσεις, έκδοση οικονομικών στοιχείων για λήψη οφειλόμενης αμοιβής κ.α.
Επικοινωνία Εξυπηρέτηση, Ανταπόκριση στις   απαιτήσεις, εκπλήρωση αιτημάτων Π.χ.Τηλεφωνική  ή ηλεκτρονική από μέρους μας επικοινωνία σε συμβατικό και σε προσυμβατικό στάδιο για λόγους ενημέρωσης, προγραμματισμό ραντεβού, απάντηση σε υποβαλλόμενες ερωτήσεις και παράπονα κ.α.
Βελτιστοποίηση και Αναβάθμιση    παρεχόμενων υπηρεσιών Π.χ.Ανάλυση Δεδομένων με όρους ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας  προκειμένου να συναχθούν διατροφολογικά συμπεράσματα κ.α.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον). Πιο συγκεκριμένα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις παρακάτω νομικές βάσεις επεξεργασίας:

Επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

-κατά την αγορά/ κράτηση υπηρεσίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

-κατά την έκδοση/ανανέωση προγράμματος διατροφής και την παροχή διατροφικών συμβουλών ( συγκεκριμένα χάριν του σκοπού αυτού και στο πλαίσιο της σχετικής συμβατικής μας σχέσης και δυνάμει αυτής, ως σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και σύμφωνα με το άρθρο 22  του ν.462/2019, επιτρέπεται εφόσον κρίνεται απαραίτητη, η συλλογή και επεξεργασία και ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ενδεικτικά αναφέρθηκαν παραπάνω, ήτοι, ανθρωπομετρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας.)

-κατά τον προγραμματισμό ραντεβού/ επίσκεψης

Εκ του νόμου δικαίωμα/ υποχρέωση επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1γ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

-όταν εκδίδουμε τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία φορολογικά στοιχεία/ παραστατικά

-όταν απαιτείται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές

Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1στ ΓΚΠΔ):

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

– όταν ανταποκρινόμαστε σε ερωτήματα ή παράπονα που μας υποβάλετε μέσω κάθε διαθέσιμου διαύλου επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά, της φόρμας επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσου κοινωνικής δικτύωσης

-στο πλαίσιο επίλυσης τυχόν υφιστάμενης μεταξύ μας νομικής διαφοράς

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1α ΓΚΠΔ) :

Για παράδειγμα, βάσει της εν λόγω νομικής βάσης επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα :

-όταν και εφόσον γίνεται χρήση αυτών για έρευνα

-όταν και εφόσον τα παρέχουμε σε τρίτους για άλλους σκοπούς

 

 

 1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε κάποιο από τα παραπάνω μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον ιστότοπο μας, πρέπει πριν την είσοδο σας  να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (αποδέκτες) ;

Τηρούμε τον κανόνα της διαβαθμισμένης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά σας  δεδομένα επεξεργάζονται κατ’ αρχήν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας  και  κατ’ εξαίρεση μόνο από τους εκάστοτε υπαλλήλους της επιχείρησης καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες αυτής και λοιπούς εκτελούντες την επεξεργασία εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, και υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο ΓΚΠΔ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δεσμεύονται να τηρήσουν την απαραίτητη εμπιστευτικότητα, σέβονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Σε περίπτωση που ο Διαιτολόγος – Διατροφολόγος κληθεί να εξεταστεί ως μάρτυρας από δικαστική ή άλλη Αρχή, για θέματα για τα οποία υποχρεούται να τηρήσει εχεμύθεια, οφείλει να προβαίνει σε σαφή δήλωση της ιδιότητας του και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. Δεν αποτελεί παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας η γνωστοποίηση από τον Διαιτολόγο – Διατροφολόγο πληροφοριών ή γεγονότων, όταν η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, την προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας ανηλίκων, αλλά και όλων των ατόμων που στερούνται των δυνατοτήτων αυτοπροστασίας.

 1. Για τι χρονική διάρκεια διατηρούμε τα δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο αμέσως μετά, εκτός αν από την κείμενη νομοθεσία  προβλέπεται η συνέχιση της τήρησης τους ( π.χ. υποχρέωση τήρησης παραστατικών και λογιστικών εγγράφων).

Σε περίπτωση που ο νομιμοποιητικός λόγος κτήσης αυτών είναι η  συμβατική μεταξύ μας σχέση, αν για οποιονδήποτε λόγο αυτή διακοπεί,  ενδέχεται πέραν  των ανωτέρω να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για όσο επιπλέον χρόνο απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων.

Όσον αφορά στα δεδομένα τα οποία συλλέγονται παθητικά, μέσω cookies, αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα (βλ. παρ 2) το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται.

 

 1. Ποιος γενικές αρχές χρησιμοποιούμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ;

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας, μεριμνούμε ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αφενός να εδράζεται σε μια από τις περιοριστικά αναφερόμενες βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας (Συγκατάθεση, Σύμβαση, Εκ του νόμου υποχρέωση, Ζωτικό Συμφέρον, Δημόσιο Συμφέρον) και αφετέρου να είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο Ν.4624/2019 . Οι σκοποί της επεξεργασίας είναι σαφείς, νόμιμοι και εκ των προτέρων γνωστοί στο υποκείμενο των δεδομένων, ενώ τα δεδομένα που συλλέγονται είναι τόσα όσα απαιτούνται για τους σκοπούς αυτούς και διατηρούνται τόσο όσο απαιτείται για την υλοποίηση τους. Λαμβάνουμε επαρκή οργανωτικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας για πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή ή παράνομη χρήση.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων και πως δύναται να τα ασκήσει;

 

Κάθε υποκείμενο προσωπικών δεδομένων:

– Δικαίωμα Πρόσβασης : Δικαιούται να ζητά επιβεβαίωση κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα, υφίστανται επεξεργασία, και εφόσον συμβαίνει τούτο την πρόσβαση σε αυτά και σε πληροφορίες που αφορούν τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων  και τους αποδέκτες αυτών. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα και με δομημένο και συνήθως χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ( π.χ. συλλογή μέσω του ιστοτόπου), ο χρήστης λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που τον αφορούν εξίσου σε συνήθως χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο.

-Δικαίωμα Διόρθωσης: Δύναται να αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών του δεδομένων

-Δικαίωμα στη Λήθη: Δύναται να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανακαλώντας την συγκατάθεση του, εκτός αν η υποχρέωση διατήρησης των προσωπικών δεδομένων επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία ή η επεξεργασία αυτών στηρίζεται σε άλλο πέραν της συγκατάθεσης έγκυρο νομιμοποιητικό λόγο.

-Δικαίωμα Φορητότητας: Δικαιούται να ζητά και εντός ευλόγου χρόνου να λαμβάνει προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να τα διαβιβάζει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

-Δικαίωμα Εναντίωσης και Περιορισμού της επεξεργασίας : Δύναται να παρέμβει αναστέλλοντας την επεξεργασία των δεδομένων του, αν εκκρεμεί επαλήθευση της ακρίβειας αυτών ή της νομιμότητας της επεξεργασίας.

-Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Μπορεί να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600,  www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο, αφού προηγουμένως τα έχει ασκήσει ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας, χωρίς ικανοποιητική ανταπόκριση εντός ευλόγου χρόνου.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας  μέσω e – mail ή συμπληρώνοντας την υπάρχουσα στον ιστότοπο. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε το υποκείμενο θα επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας  συμμορφώνεται αφ’ ης στιγμής έλαβε γνώση και εντός ευλόγου χρόνου προς το ασκηθέν δικαίωμα, ενώ δικαιούται να αρνηθεί την συμμόρφωση σε αυτό εφόσον η άσκηση του αντίκειται στο νόμο, ή συγκρούεται με άλλη υπέρτερη. Η συμμόρφωση δε σε ορισμένα δικαιώματα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών ή προσυμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

 

 1. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται από την επιχείρηση;

Λαμβάνουμε κατάλληλα  οργανωτικά, (Ενδεικτικά: Διαβάθμιση πρόσβασης δεδομένων, δηλώσεις εμπιστευτικότητας, ορθή διαχείριση φυσικού αρχείου το οποίο τηρείται μόνο όταν είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των δεδομένων) τεχνικά, (Ενδεικτικά:  Ταυτοποίηση – Αυθεντικοποίηση χρηστών, τήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κρυπτογράφηση) και φυσικά μέτρα ασφαλείας (πόρτα ασφαλείας, πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων μόνο με επίβλεψη)προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια  των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, καθώς και την προστασία αυτών από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας .

 1. Επικαιροποίηση Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναται να επικαιροποιηθεί, συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί οποτεδήποτε σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, οπότε και θα αναρτάται στον ιστότοπο mydietips@gmail.com.