fbpx

Προοίμιο          

Ο Ιστότοπος mydietips.gr, αποτελεί τον επίσημο διαδικτυακό χώρο του διαιτολογικού – διατροφολογικού γραφείου, του Χρηστίδη Β. Νικολάου, πτυχιούχου Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, με Α.Φ.Μ.: 114965205, της  Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, με έδρα τον Λαγκαδά, οδός Καλλιπόλεως 7-9 τ.κ. : 54454, τηλέφωνο: 2394773990 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : mydietips@gmail.com  (εφεξής και ως  «Ιστότοπος»).

Διαχειριστής του ιστοτόπου  και παρέχων τις υπηρεσίες διατροφολόγος είναι, ο κ. Χρηστίδης Νικόλαος (εφεξής και ως «διαχειριστής» ή «διατροφολόγος»), πτυχιούχος Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος-Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής από το 2009. Ο διατροφολόγος έχει λάβει την απαιτούμενη εκ του νόμου  βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος  από την αρμόδια αρχή, ήτοι την Δ/νση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

H   χρήση  του ιστοτόπου  mydietips.gr και η όποια συμβατική σχέση δημιουργείται από αυτήν διέπεται από τους κάτωθι όρους χρήσης :

 1. Δεσμευτικότητα

1.1.Οι παρόντες όροι χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων τους, διέπονται και συμπληρώνονται, όπου είναι αναγκαίο, από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

1.2.Ο εκάστοτε επισκέπτης του ιστοτόπου, (εφεξής και ως «Χρήστης»), αποδέχεται ότι με μόνη την περιήγησή του στον ιστότοπο, συναινεί στο περιεχόμενο των όρων χρήσης που διέπουν τη λειτουργία του, τους οποίους δηλώνει ότι ανέγνωσε, κατενόησε και αποδέχεται, άλλως, σε περίπτωση διαφωνίας, καλείται να μη συνεχίζει την περιήγηση.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

2.1.Ως προς την Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Χρήση των cookies,  ο εκάστοτε χρήστης, εγγεγραμμένος ή μη ενημερώνεται, ήδη κατά την πρώτη είσοδο του στον ιστότοπο με αναδυόμενο παράθυρο για την χρήση των cookies, και επιλέγει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών ενώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο Πολιτικής Προστασίας επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο (Μετάβαση σε πλήρες κείμενο (link) Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων )ώστε να είναι σε θέση να παράσχει ή όχι την συγκατάθεση του, όταν αυτή απαιτείται καθώς και να άρει οποτεδήποτε αυτή ή απλώς να ενημερωθεί και ενδεχομένως να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα του.

2.2 Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρήστης δύναται εκουσίως μέσω Πλαισίων Επικοινωνίας να παρέχει στον διαχειριστή προσωπικά του δεδομένα, ήτοι με συμπλήρωση υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας με κενά πεδία (π.χ. όνομα, email, πεδίο μηνύματος), καθώς και με αποστολή μηνύματος στην σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να περιηγείται στον ιστότοπο χωρίς να παράσχει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα, εφόσον αυτά δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της απαιτούμενης από μέρους του χρήστη ενέργειας, ή δεν καθιστούν αδύνατη την λειτουργία του λογισμικού ( π.χ.  αποστολή e-mail χωρίς χρήση Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης ). Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν προχωρήσει στην συμπλήρωση αυτών ρητά, και εφόσον δεν υπάρχει ήδη άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, θεωρείται ότι ρητά συναινεί στην επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών του δεδομένων, προς εκπλήρωση των σκοπών  και υπό τους όρους που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.3 Σε κάθε περίπτωση τα όποια μηνύματα των Χρηστών αλλά και τα όποια μηνύματα προς Χρήστες είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποκλειστικά για τη χρήση τού προσώπου στο οποίο καθένα απευθύνεται και το οποίο ζήτησε την επικοινωνία. Κανένα μέρος από αυτά δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

3.Περιεχόμενο Διαδικτυακού τόπου

3.1 Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνει ο Ιστότοπος έχουν κατ’ αρχήν ενημερωτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην  διευκόλυνση του χρήστη, ο οποίος μπορεί να επιλέξει τις προσφερόμενες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υπηρεσίες, κάποιες εκ των οποίων δύναται να παρέχονται (α) αποκλειστικά εξ αποστάσεως – ηλεκτρονικά (β) κάποιες συνδυαστικά εξ αποστάσεως και δια ζώσης και (γ) άλλες αποκλειστικά δια ζώσης, ενώ παράλληλα δύναται τόσο μέσω υπάρχουσας στον ιστότοπο φόρμας επικοινωνίας, όσο και τηλεφωνικώς ή κατ’ ιδίαν στο διαιτολογικό γραφείο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού να ενημερωθεί περεταίρω.

3.2. Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται, ήτοι ονόματα πακέτων, χαρακτηριστικά, τιμές, φωτογραφίες κ.α. είναι ακριβείς, αληθείς και  πλήρεις.

 1. Εγγραφή Χρήστη

4.1.Ο χρήστης, εφόσον επιλέξει τις παρεχόμενες μέσω του ιστοτόπου μας υπηρεσίες προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία, μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα καταχωρίζοντας username (όνομα χρήστη), password (κωδικό) και λοιπά απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (Όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) ή να συνεχίσει ως επισκέπτης καταχωρώντας εν συνεχεία τα απαραίτητα  μόνο στοιχεία τιμολόγησης (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.)και τυχόν παράδοσης (Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail ).

Στην επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων προβαίνουμε λόγω της μεταξύ μας δημιουργούμενης συμβατικής σχέσης αλλά και βάση κάθε άλλου νόμιμου λόγου ή και τυχόν συναίνεσης που ρητά μας έχετε παράσχει  και για τους σκοπούς που ρητά  έχετε  επιλέξει.

4.2. O κωδικός εγγεγραμμένου χρήστη κρυπτογραφείται με την μέθοδο μονόδρομης , μη αντιστρεφόμενης κρυπτογράφησης (SHA-1), και αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων, όχι σε καθαρή αλλά κρυπτογραφημένη μορφή. Κάθε φορά που ο εγγεγραμμένος χρήστης εισάγει τον κωδικό του, εφόσον ταυτοποιηθεί, συγκρινόμενος με το αποθηκευμένο στην βάση δεδομένων κρυπτογραφημένο σύνολο χαρακτήρων,  αναγνωρίζεται  από το ηλεκτρονικό κατάστημα και ανακαλούνται τα σχετικά προσωπικά του στοιχεία.

4.3.Ο εγγεγραμμένος χρήστης δύναται να  αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής, που έχει καταχωρήσει για λόγους ασφαλείας ή να κάνει επαναφορά εάν τον έχει ξεχάσει.

 1. Διαδικασία παραγγελίας / υποβολής πρότασης σύναψης σύμβασης

5.1 . Ο εγγεγραμμένος χρήστης ή επισκέπτης επιλέγει τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν μεταξύ όσων διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, και τις επιθυμητές ημερομηνίες εκτέλεσης τους, αφού προηγουμένως ελέγξει όλα τα χαρακτηριστικά και τους όρους παροχής αυτών. Κατά την επιλογή των υπηρεσιών και των τυχόν επιπρόσθετων χαρακτηριστικών αυτών εμφανίζεται το σύνολο της αξίας κάθε υπηρεσίας ή πακέτου υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και το τελικό σύνολο περισσότερων επιλεγέντων υπηρεσιών ή πακέτων.

5.2. Εν συνεχεία  ο χρήστης επιλέγει μεταξύ των προβλεπόμενων στην παράγραφο  6 του παρόντος, διαθέσιμων τρόπων πληρωμής.

 1. Πληρωμή παραγγελίας

6.1.Ο χρήστης μπορεί να εξοφλήσει το τίμημα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τυχόν λοιπές συμφωνημένες χρεώσεις (π.χ. παροχή ψηφιακού υλικού) είτε με online πληρωμή μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας (Visa, Mastercard, Diners και American Express) είτε μέσω κατάθεσης στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς :

EUROBANK: GR5502607670000830201048261

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR8101722680005268087089844

6.2.Σε κάθε κατάθεσή θα πρέπει να συμπληρώνεται ως αιτιολογία ο αριθμός της παραγγελίας/κράτησης και το ονοματεπώνυμο του χρήστη/πελάτη. Δεν δεσμευόμαστε  και δεν υποχρεούμαστε να εκτελέσουμε την επιλεχθείσα υπηρεσία πριν την ενημέρωση μας για την ολοκλήρωση της κατάθεσης. Συνίσταται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής με e-mail για την άμεση δρομολόγηση . Ο χρήστης/πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή τόσο του  αριθμού λογαριασμού όσο και των λοιπών στοιχείων συναλλαγής και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος. H χρέωση εξόδων τραπέζης σε περίπτωση απλής κατάθεσης ή εμβάσματος (και για τις δυο τράπεζες) βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

6.3.Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν καλύπτουμε διαφορές στις τιμές υπηρεσιών που επιλέχθηκαν ή παρασχέθηκαν από φυσικό μας χώρο και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή το αντίστροφο.  

6.4.Στην περίπτωση  που ο χρήστης επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή και η παραγγελία/κράτηση. Η υπηρεσία πληρωμής με χρήση κάρτας online γίνεται με την υποστήριξη της VivaPayments. Για την ασφάλεια των χρηστών, ο Ιστότοπος κατασκευάστηκε και λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου SSL Validation, ωστόσο oι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η VivaPayments, δεδομένου ότι το περιβάλλον στο οποίο εισάγονται τα στοιχεία συναλλαγής ανήκει στην VivaPayments και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς δική μας παρέμβαση σε ασφαλές περιβάλλον , όπου και υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους ώστε να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους. Επιπλέον ουδεμία πρόσβαση έχει ο διαχειριστής σε στοιχεία της χρεωστικής σας κάρτας (π.χ. αριθμός, ημερομηνία λήξης, CV2) και άρα και καμία ευθύνη για διαρροή αυτών ή επιπλοκή στην διαδικασία. Ακόμη ο διαχειριστής δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας.

7.Επιβεβαίωση λήψης παραγγελίας  – Πρότασης

7.1. Κάθε παραγγελία/κράτηση του χρήστη, για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο, με συγκεκριμένους όρους, αποτελεί πρόταση του χρήστη για σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης και ακολουθείται από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας/κράτησης και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, συνιστά απλή  επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας/ πρότασης με το σχετικό περιεχόμενο και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων της μεταξύ μας σύμβασης.

7.2.Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές

 1. Αποδοχή Πρότασης– Κατάρτιση Σύμβασης

8.1.Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας/κράτησης/πρότασης και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον ο διαχειριστής/διατροφολόγος επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα ραντεβού για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας εξ αποστάσεως ή δια ζώσης σε συγκεκριμένο χρόνο, με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας/κράτησης του ραντεβού, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της σύμβασης και τον χρόνο παροχής της συμφωνηθείσας υπηρεσίας, οπότε τότε και μόνον η μεταξύ μας σύμβαση θα θεωρείται καταρτισθείσα και θα γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.

8.2. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής/διατροφολόγος αδυνατεί να παράσχει την υπηρεσία σε χρόνο για τον οποίο έχετε υποβάλλει πρόταση ή με τους προταθέντες όρους, μπορεί αντί αποδοχής να προχωρήσει σε νέα αντιπρόταση μέσω e -mail ή τηλεφώνου.

 1. Υπαναχώρηση

9.1. Ο καταναλωτής, ο οποίος έχει συνάψει εξ αποστάσεως σύμβαση με τον διατροφολόγο έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερών από την σύναψη της σύμβασης (συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας  στην επιχείρηση το παρόν έντυπο),

9.2. Το παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης  ισχύει  μόνο για χρήστες που έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή και για συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται και εκτελούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.

9.3. Το παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει αν έχει ήδη παρασχεθεί  πλήρως η υπηρεσία και η εκτέλεση της άρχισε μετά την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή (αρ. 31β περ. α ν.2251/1994).

Επίσης δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης  (αρ. 31β περ. ιγ ν.2251/1994).

9.4.Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί η παροχή υπηρεσιών, να άρχεται στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, ο προμηθευτής/διατροφολόγος απαιτεί από τον καταναλωτή να καταθέσει τη ρητή αίτησή του πάνω σε σταθερό μέσο. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει ήδη καταθέσει  την παραπάνω αίτηση, ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στον προμηθευτή, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη στιγμή που ο καταναλωτής ενημέρωσε τον προμηθευτή ότι θα ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το αναλογούν ποσό που ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει στον προμηθευτή υπολογίζεται βάσει της συνολικής τιμής που είχε συμφωνηθεί στη σύμβαση.

9.5.Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, εφόσον μέχρι την υπαναχώρηση έχει καταβληθεί στον διατροφολόγο το τίμημα από την Τράπεζα, δεν έχει παρασχεθεί η συμφωνηθείσα υπηρεσία και πληρούνται όλοι οι όροι του νόμου, ο τελευταίος θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής,  και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Ο διατροφολόγος κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.

 1. Ευθύνη Χρήστη

10.1 Ο χρήστης του Ιστοτόπου, οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

10.2 Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις όπου και εάν δίνεται από τον ιστότοπο mydietips.gr, η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα  οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο – εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή  ή δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων, να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού), να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης της ιστοσελίδας του συγκεκριμένου χρήστη.

10.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του διαχειριστή  για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, για πράξη η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, ο διαχειριστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.

11.Περιορισμός Ευθύνης

11.1.Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του εθνικού νόμου Ν. 4624/2019, του Π.Δ. 133/2014, καθώς και του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως έχουν  τροποποιηθεί και ισχύουν. Δεσμευόμαστε ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο μας, σε ότι αφορά τόσο την ταυτότητα μας όσο και τα χαρακτηρίστηκα των παρεχόμενων  υπηρεσιών. Ωστόσο, στα πλαίσια της καλής πίστης, επιφυλασσόμαστε και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν  καταχωρήσεις στοιχείων και δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή οφείλονται σε ανωτέρα βία κατά την κοινή πείρα οπότε και δικαιούμαστε να προβούμε σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε διαπιστωθεί η ύπαρξή τους.

11.2. Για λόγους που δεν οφείλονται στον διαχειριστή και ιδίως εξαιτίας της φύσης των διαδικασιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ίσως ανακύψουν προβλήματα στον Ιστότοπο π.χ. ενδεικτικά  διαταραχές, καθυστερήσεις, λάθη, παραλείψεις ή ιοί, στον τρόπο εμφάνισης ορισμένων σελίδων, κατηγοριών κ.α., για τα  οποία ο υπεύθυνος του ιστοτόπου δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, δεδομένου ότι επέδειξε κάθε δυνατή επιμέλεια για την αποτροπή τους και άρα δεν οφείλει να αποκαταστήσει τυχόν ζημία που θα επέλθει από αυτά στον χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που, ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων.

12.Υπερσυνδέσεις σε τρίτες ιστοσελίδες

12.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή και υπερσυνδέσμους προς διαδικτυακούς χώρους τρίτων προσώπων φυσικών ή και νομικών, με τους οποίους ο διαχειριστής δεν έχει καμία σχέση και δεν φέρει καμία ευθύνη για το εν γένει περιεχόμενο και τη λειτουργία αυτών. Ειδικότερα, κάθε ένας από τους διαδικτυακούς τόπους, που συνδέεται με τον Ιστότοπο διέπεται από δικούς τους όρους χρήσης, των οποίων ο Χρήστης πρέπει να λάβει γνώση πριν περιηγηθεί σε αυτούς. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο υπεύθυνος του Ιστότοπου δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για οποιονδήποτε από αυτούς τους τρίτους ιστότοπους ή και για το περιεχόμενό τους και δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης των εν λόγω τρίτων διαδικτυακών χώρων. Σε περίπτωση κατά την οποία  ο χρήστης επισκεφθεί διαδικτυακούς χώρους τρίτων μέσω συνδέσμων και υπερσυνδέσμων του Ιστότοπου είναι χρήσιμο πριν την περιήγηση του σε αυτούς να ενημερωθεί για την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών των διαδικτυακών χώρων για την οποία ο υπεύθυνος δεν φέρει καμία ευθύνη.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

13.1 Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου αποτελεί πρωτότυπο δημιούργημα, ήτοι αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας ή και τρίτων συμβατικά συνδεόμενων με εμάς, από τους οποίους έχει ληφθεί σχετική άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις ανάγκες και την λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου. Ενδεικτικά περιεχόμενο του Ιστοτόπου, αποτελούν οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα αρχεία, τα λογότυπα, τα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα κ.λπ.. Το υλικό που υπάρχει στον Ιστότοπο δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναπαραχθεί, δημοσιευθεί, εκτελεσθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τον αρμόδιο πάροχο του περιεχομένου ή του υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των συνδέσεων (links) προς τρίτους.

13.2 Ο Χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής ή και οικονομικής εκμετάλλευσης του συνόλου ή και τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Επιτρεπτή είναι μόνο η προσωπική, μη εμπορική και μη οικονομικά εκμεταλλεύσιμη χρήση.

13.3.Υλικό που κατά τα ανωτέρω ανήκει σε τρίτους πελάτες ή συνεργάτες μας (π.χ. λογότυπα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων), αναρτάται από εμάς μόνο κατόπιν συναίνεσης αυτών.

14.Τροποποίηση

14.1 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος δύναται να αλλάξει τόσο κατά τη δομή όσο και κατά το περιεχόμενό του, κατά την ελεύθερη κρίση του διαχειριστή και άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

14.2 Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση. Οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Συνεπώς συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.  Ο Χρήστης δέχεται ότι κάθε φορά με μόνη την περιήγησή του έχει ενημερωθεί για πιθανές τροποποιήσεις λειτουργίας του Ιστοτόπου καθώς και για πιθανές αντίστοιχες τροποποιήσεις των σχετικών όρων. 

 1. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

15.1.Κάθε καταναλωτική διαφορά που ανακύπτει από την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας mydietips.gr, και εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 70330/2015, δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά και χωρίς την προσφυγή σας σε δικαστήριο, με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution), ως προβλέπεται από την ΚΥΑ 70330/2015, με την οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (webgate.ec.europa.eu/odr/.) και να ακολουθήσετε τις εκεί παρεχόμενες οδηγίες. Σας ενημερώνουμε ότι εγκεκριμένος από την χώρας μας Φορέας Επίλυσης Διαφορών που δύναται να επιλύσει την διαφορά που τυχόν ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή “Ο Συνήγορος του Καταναλωτή” (http://www.synigoroskatanaloti.gr).

 1. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

16.1.Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του ιστοτόπου ή στα πλαίσια συμβατικών σχέσεων που δημιουργούνται μέσω αυτού, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της  Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

 1. Επικοινωνία

17.1.Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ερώτηση σχετικά με τoυ Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mydietips@gmail.com ή τηλεφωνικά στο  2394773990.